Prvo je postojao katamaran, zatim je njegovom evolucijom napravljen SWATH, a evolucijom oba napravljen je vrlo brzi neljuljajući hidrozračni brod.

Katamaran

Katamaran

Katamaran je vrsta čamca ili broda koji se sastoji od dva trupa spojena platformom. Iako su principi plovidbe jednaki kod katamarana i jednotrupaca, razlika je u činjenici da je katamaran puno stabilniji i prosječno puno brži.

SWATH

SWATH

SWATH je dizajn broda sa dva trupa koji smanjuje obujam trupa na razini morske površine. Smanjujući obujam, gdje se stvara jačina vala, plovilo postaje vrlo stabilno, čak kod visokih valova i pri velikim brzinama. Smještajući veći dio istisnine broda pod vodu je sličan koncept podmornicama, na koje također ne utječe jačina valova.

SWATH se prvi puta upotrijebio u 1960-ima i 1970-ima kao evolucija dizajnu katamarana za korištenje u svrhu oceanografskih istraživačkih brodova ili za spašavanje podmornica.

Hidrozračni brod

Hidrozračni brod

Hidrozračni brod ili čamac je vrsta plovila sastavljena od dva tuljka spojenih na platformu putem spojnika. Hidrozračni brod je unaprijeđen dizajn katamarana i SWATH brodova.

Prvi je takav brod konstruiran i proizveden 1990. godine.

 
Skica hidrozračnog broda