Hidrozračni brod

Opis broda

Hidrozračni brod

Hidrozračni brod je izrađevina takvog oblika i konstrukcije koji ima manji otpor valova od katamarana i SWATH-a, te proporcionalno ugrađenoj snazi motora postiže veću brzinu.

Tuljci opterećeni trupom broda i teretom djelomično plutaju ispod površine vode čime se uglavnom sprječava veliki otpor valova kod većih brzina. Hidrozračni brod je dakle sličan katamaranu smo što plovci, odnosno tuljci plutaju djelomično pod vodom.

Trup broda je izrađen od dva valjka (okrugle cijevi) međusobno spojena rebrima, kobilicom i oplatom. Dva valjka u trupu omogućuju jednostavnost izrade i veliku sigurnost u pogledu nepotopljivosti broda.

Trup broda je sa konstrukcijskim profilima vezan za hidrodinamičke tuljke tako da brod prolazi kroz valove samo sa donjim hidrodinamičkim tuljcima. Navedeno plovilo se kreće djelomično u dva medija, vodi i zraku, čime je donekle izbjegnuto gibanje u prelaznom području, a time i skokovit otpor valova.

Karakteristike broda

Jednostavnost izgradnje ovakvog plovila je u izradi hidrodinamičkih tuljaka i valjaka ugrađenih u trup (okrugle cijevi), a veze među njima uglavnom su jednostavne konstrukcije.

Što se tiče sigurnosti, plovilo može biti opterećeno i iznad vodene linije do potpunog uronjavanja donjih tuljaka bez bojazni za sigurnost, samo bi u tom slučaju brzina broda bila znatno manja.


Namjena

Ovakva vrsta plovila (hidrozračni brod) izrađuje se za više namjena:

 • hidrozračni apartmanski brod,
 • hidrozračni putnički brod,
 • hidrozračni ekološki brod,
 • hidrozračni brod-trajekt.

Prednosti

Prema gore navedenom osnovne prednosti hidrozračnog broda u odnosu na katamaran i SWATH su:

 • lakša izrada,
 • veliki prostor (BRT) u odnosu na istisninu,
 • veća brzina po ugrađenoj snazi motora,
 • veća sigurnost u plovidbi,
 • manja težina broda u odnosu na korisnu nosivost,
 • bolje ponašanje na valovima - kod manjih valova uz more III brod se praktički ne ljulja.
 • sve konstrukcije hidrozračnog broda zaštićene su kod Patentnog zavoda pod brojem P20010438A.
Hidrozračni brod Hidrozračni brod
 
Skica hidrozračnog broda