Hidrozračni putnički brod 18 x 6 m, 2 palube

 

Hidrozračni putnički brod 18 x 6 m, 2 palube
Dužina (L) 18 m
Dužina na vodenoj liniji (Lvl) 15,9 m
Širina (B) 6 m
Gaz (Z) 1,45 m
Promjer valjka (d) 1,1 m
Materijal gradnje Aluminij (AlMg3)
Istisnina 23 t
Težina broda i opreme 13,5 t
Korisna nosivost (Dw) 7,75 t
Brzina (v) 20 čv
Snaga motora (p) 2x150 kW

Gornja paluba sastoji se od komandnog mosta, dvije sobe za 8 članova posade sa 2 WC koji su ujedno i tuš, kupaonicom te nenatkrivenom palubom za smještaj putnika. Donja paluba je za smještaj 80 putnika, sa priručnom kuhinjom i šankom, 2 WC, 2 strojarnice i prtljažnim prostorom.

Ostala sigurnosna, vezna i navigacijska oprema po propisima.

 

 
Skica hidrozračnog broda