Hidrozračni putnički brod 25 x 8,5 m, 3 palube

 

Hidrozračni putnički brod 25 x 8,5 m, 3 palube
Dužina (L) 25 m
Dužina na vodenoj liniji (Lvl) 22 m
Širina (B) 8,5 m
Gaz (Z) 1,85 m
Promjer valjka (d) 1,4 m
Materijal gradnje Aluminij (AlMg3)
Istisnina 87 t
Težina broda i opreme 45 t
Korisna nosivost (Dw) 20 t
Brzina (v) 26 čv
Snaga motora (p) 2x900 kW

Gornja paluba sastoji se od komandnog mosta, četiri kabine za smještaj 13 članova posade sa 4 WC koji su ujedno i tuš kabine i nenatkrivenom palubom. Srednja paluba sastoji se od salona za smještaj i zabavu 150 putnika, kuhinje i šanka i 2 WC. Na donjoj palubi je salon za smještaj 120 putnika sa 2 WC i strojarnicom.

Ostala sigurnosna, vezna i navigacijska oprema po propisima.

 

 
Skica hidrozračnog broda