Hidrozračni trajekt 36 x 12 m, 3 palube

 

Hidrozračni trajekt 36 x 12 m, 3 palube
Dužina (L) 36 m
Dužina na vodenoj liniji (Lvl) 31,15 m
Širina (B) 12 m
Gaz (Z) 3,15 m
Promjer valjka (d) 2,4 m
Materijal gradnje čelik)
Istisnina 260 t
Težina broda i opreme 160 t
Korisna nosivost (Dw) 40 t
Brzina (v) 24 čv
Snaga motora (p) 2x1200 kW

Na gornjoj palubi je komandni most, 4 sobe za posadu i 4 WC sa kupaonicom. Druga paluba je za smještaj 150 putnika sa priručnom kuhinjom, barom i WC-om. Donja paluba je za smještaj 24 putnička vozila, dok se strojarnica nalazi djelomično u gornjim i donjim valjcima međusobno spojenim.

Ostala sigurnosna, vezna i navigacijska oprema po propisima.

 

 
Skica hidrozračnog broda